Skip to content
Algemenevoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden artikelen van Stoffenknaller.nl.

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en/of diensten en/of overige gesloten overeenkomsten van Stoffenknaller.nl met afnemers van deze producten en of diensten dan wel diegene die een overeenkomst met Stoffenknaller.nl is aangegaan.

1.2 Stoffenknaller.nl is gevestigd te De Meern. Het is mogelijk bestelde artikelen af te halen in onze showroom. Hiervoor wordt dan een afspraak gemaakt. We zijn bereikbaar via e-mail.

1.3 Door een bestelling te doen via de website, de e-mail of andere wijze gaat u een overeenkomst aan met Stoffenknaller.nl en geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

1.4 U bent verplicht bestelde producten af te nemen en te betalen.

1.5 Stoffenknaller.nl heeft het recht om de verkoopvoorwaarden te wijzigen.

1.6 Alle goederen blijven eigendom van Stoffenknaller.nl tot de volledige betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden.

1.7 Niets van deze site mag door derden gebruikt worden zonder toestemming vooraf vanuit Stoffenknaller.nl.

Artikel 2 - Bestelling, bezorging, bezorgkosten en levering

2.1 Bestellingen kunnen alleen via de internetsite worden geplaatst.

2.2 Stoffenknaller.nl hanteert geen minimum bestelbedrag.

2.3 Aflevering door Stoffenknaller.nl vindt plaats door afgifte aan de vervoerder PostNL. De verzendkosten zijn afhankelijk van de gewenste verzendmanier. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft komen de extra kosten voor uw rekening.
Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.

2.4 De goederen worden in opdracht van u en voor uw rekening en risico vervoerd. Stoffenknaller.nl besteedt de verzendingen uit aan PostNL. Stoffenknaller.nl is niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de integriteit van de afleverwijze van de door u bestelde producten.

2.5 U ontvangt een e-mail wanneer de bestelling door ons verwerkt en verzonden is. Indien u niet aanwezig bent ten tijde van de bezorging door PostNL kunt u het pakket nog drie weken lang ophalen bij het postkantoor bij u in de buurt.

2.6 De levertijd is afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Vanaf het moment dat de bestelling is betaald, duurt het in de regel maximaal 5 werkdagen voordat uw bestelling wordt verzonden.

2.7 Stoffenknaller.nl is niet aansprakelijk voor diefstal en of beschadiging tijdens de verzending

Artikel 3 - Betaling

U kunt op 3 manieren betalen:

  1. U kunt het totaalbedrag overmaken op het rekeningnummer NL98RABO0140815325 tnv N. Verhoef onder vermelding van uw naam en woonplaats. U dient het bedrag binnen 7 dagen vanaf het moment dat u de bestelling hebt geplaatst te voldoen. Indien u hieraan niet voldoet, ontvangt u een herinneringsmail.
  2. U kunt betalen bij het ophalen van de bestelling.
  3. U kunt betalen via de Omnikassa.

Indien u niet (tijdig) betaalt, behoudt Stoffenknaller.nl zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden en geen verdere overeenkomsten aan te gaan met u. Daarnaast zal Stoffenknaller.nl eventuele onkosten en/of schade voortvloeiend uit het niet nakomen van de overeenkomst door u bij u verhalen.

Artikel 4 - Producten en garantie

4.1 Aanspraak op de garantie kan alleen binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek per e-mail bij Stoffenknaller.nl worden ingediend d.m.v. een korte omschrijving van het gebrek en met toevoeging van het factuurnummer.

4.2 Indien aan deze voorwaarden is voldaan, vervangt Stoffenknaller.nl het artikel dan wel vergoedt Stoffenknaller.nl de aankoopprijs of een deel daarvan.

4.3 De garantie is niet van toepassing indien u de stof versneden heeft.

4.5 Stoffen kunnen iets afwijken van de foto’s i.v.m verbat verschillen.

Artikel 5 – Productgebruik

5.1 Vanwege de aard van sommige materialen geldt voor alle stoffen dat ze het beste met de hand gewassen kunnen worden in lauw water. Stoffenknaller.nl adviseert om producten niet in de droger te drogen. Eenmaal gewassen artikelen kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel 6- Aansprakelijkheid

6.1 De aansprakelijkheid van Stoffenknaller.nl met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 4 geregelde garantie.

6.2 Stoffenknaller.nl is niet aansprakelijk voor de niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

6.3 Voor alle overige zaken geldt dat de aansprakelijkheid van Stoffenknaller.nl beperkt is tot het bedrag van de aankoop zoals vermeld op de factuur.

Artikel 7 - Klachten, ruilen en restitutie

7.1 U heeft juridisch het recht om binnen een termijn van 7 dagen na het doen van u bestelling deze alsnog te annuleren. Dit kunt u doen d.m.v. een e-mail aan Stoffenknaller.nl. Eventuele kosten voortvloeiend uit het al verwerken van de bestelling, worden wel op u verhaald / afgetrokken van het restitutiebedrag.

7.2 Speciaal bestelde artikelen (artikelen die niet standaard in ons assortiment zitten) worden niet teruggenomen.

7.3 Bestelde artikelen (die niet beschadigd/ foutief zijn) worden niet terug genomen, omdat het op maat afgeknipt is.

Artikel 8 - Prijzen

8.1 Stoffenknaller.nl is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen. Prijsinformatie op papier dan wel elektronisch is ondergeschikt aan de magazijnprijs die wordt weergegeven op de factuur.

8.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Stoffenknaller.nl bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

8.3 Stoffenknaller.nl is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

8.4 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en 21 % btw, exclusief kosten van verzending en optionele verzekering van de verzending.

Artikel 9 - Communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet (behoorlijk) overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Stoffenknaller.nl, dan wel tussen Stoffenknaller.nl en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen u en Stoffenknaller.nl, is Stoffenknaller.nl niet aansprakelijk. Dit tenzij er sprake mocht zijn van bewezen opzet en/of grove schuld of nalatigheid vanuit Stoffenknaller.nl.

Artikel 10 – Wijziging algemene voorwaarden

Van Toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot standkomen van de overeenkomst.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.

Artikel 12 - Privacyverklaring

Stoffenknaller.nl vindt het belangrijk dat de door uw verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Lees onze privacyverklaring.

Stoffenknaller.nl is de webshop van VOF Verhoef Stoffenknaller, geregistreerd onder Kvk-nr: 68648529 en BTW-nr: NL857534877B01.